Александрова Валентина Петрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Александрова Валентина Петрівна

АЛЕКСА́НДРОВА Валентина Петрівна (09. 03. 1921, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (1968), проф. (1970). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. інж.-екон. ін-т (1947). Працювала в Ін-ті економіки АН УРСР (нині НАНУ): 1951–53 – м. н. с., 1953–63 – ст. н. с., 1978–97 – зав. відділу екон. проблем НТП; у Н.-д. екон. ін-ті Держплану УРСР: зав. відділу економіки нової техніки, заст. дир. з наук. роботи (1963–78). Від 1997 – ст. н. с. Ін-ту екон. прогнозування НАНУ. Досліджувала екон. проблеми наук.-тех. прогресу; займалась удосконаленням методів програм. керування пром. вироб-вом та інноваційною діяльністю в пром-сті України.

Пр.: Аналіз ефективності нової техніки з застосуванням математичних методів. 1968; Методологічні проблеми територіального планування науково-технічного прогресу. 1974; Совершенствование управления НТП. 1984; Научно-технический прогресс и инвестиционная политика. 1989; Экономическая восприимчивость производства к научно-техническим инновациям. 1991 (усі – Київ).

Т. П. Загорська

Статтю оновлено: 2001