Александрова Людмила Георгіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Александрова Людмила Георгіївна

АЛЕКСА́НДРОВА Людмила Георгіївна (22. 09. 1937, м. Острів, нині Псков. обл., РФ) – інженер-технолог. Д-р біол. н. (1990). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1960). Працювала ст. інж. (1960–71), м. н. с. (1971–75), ст. н. с. (1975–91), від 1991 – пров. н. с. Ін-ту медицини праці АМН України. Голова комісії з методів контролю у Ком-ті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Розробляє методи визначення мікрокількостей пестицидів, придат. для контролю їх у вироб-ві і довкіллі та біол. середовищах людини і ссавців. Досліджує проблеми біомоніторингу ксенобіотиків (важкі метали, пестициди тощо).

Пр.: Определение остаточных количеств пестицидов. К., 1983 (співавт.); Умови праці механізаторів у регіонах з різним рівнем хімічного та радіоактивного забруднення навколишнього середовища // ОП. 1995. № 10 (співавт.); Toxіcokіnetіcs of thіocarbamates and organo-рhosрhorus рestіcіdes, рeculіarіtіes of metabolіsm and relatіon of DL50 іndіces // Archives of toxіcology, kіnetics and xenobіotic metabolіsm. 1995. № 3; Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів. К., 1999 (співавт.).

В. П. Вітер

Стаття оновлена: 2001