Алексенко Михайло Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Алексенко Михайло Олександрович


Алексенко Михайло Олександрович

АЛЕ́КСЕНКО Михайло Олександрович (1861 – 03. 11. 1920, Харків) – альголог, бріолог. Народився в родині полтав. поміщика, точна дата і місце народж. невідомі. Закін. Харків. ун-т, у якому й працював від 1887: лаборантом, асист., приват-доц. Був чл. (від 1888) і наук. секр. (1907– 20) Т-ва дослідників природи при Харків. ун-ті. А. – один із перших науковців, які планомірно проводили флористичні дослідж. водоростей та мохів на тер. України, колиш. Курської та ін. губерній. Зібрав значні колекції водоростей та мохів, частково їх опрацював і опублікував результати у виданнях Т-ва. Засн. музею каф. ботаніки Харків. ун-ту; оформив матеріали експедиції В. Арнольді на о-в Яву (експонати є гордістю музею). А. був чудовим фотографом і створив велику колекцію діапозитивів, яку першим використав при читанні лекцій з ботаніки (зібрання не збереглося); опрацював низку бріологіч. колекцій з Кавказу, склав таблиці для визначення мохів Серед. та Пд. Росії, які (на правах рукопису) у кількості 100 прим. були надрук. для студентів Харків. ун-ту (один прим. зберігся у фондах Центр. наук. б-ки ун-ту).

Пр.: Очерк водорослей Chlorosporeae окрестностей Харькова // Тр. об-ва испытателей природы при Харьков. ун-те. 1888. Т. 2; Материалы для альгологии Полтавской губ. // Там само. 1891. Т. 25; 1892. Т. 26; Флора водоростей днепровских плавней и торфяников в пределах Полтавской губ. // Там само. 1894. Т. 27; Лиственные мхи (Musci frondosi) северной части Харьковской и смежных уездов Курской губ. // Там само. 1897. Т. 31; Материалы для бриологической флоры Черниговской и Могилевской губ. // Там само. 1899. Т. 33; Бриологическая флора Литовского Полесья // Там само. 1900. Т. 34; 1901. Т. 35.

Літ.: Липшиц.

Статтю оновлено: 2001