Алексєєв Олексій Карпович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Алексєєв Олексій Карпович


Алексєєв Олексій Карпович

АЛЕКСЄ́ЄВ Олексій Карпович (05(17). 04. 1881, Одеса – 15. 05. 1938, Ленінград, нині С.-Петербург) – палеонтолог і гідрогеолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1937), проф. (1921). Закін. природниче відділ. фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту (Одеса, 1906). 1907–08 проводив геол. роботи в м. Білгород-Дністровський. 1909–11 – лаборант кабінету геології та палеонтології Новорос. ун-ту, 1910–12 – кер. палеонтол. розкопок неогенових ссавців (гіпаріонова фауна) у долині Великий Куяльник. Від 1917 – приват-доц. Новорос. ун-ту. Від 1918 – штат. доц. каф. мінералогії та геології цього ун-ту, водночас – зав. геол. кабінету (нині Палеонтол. музей Одес. ун-ту). 1921–30 – проф. і зав. секції геології н.-д. каф. географії та геології Одес. ІНО. Читав лекції на Вищих жін. курсах та в Одес. політех. ін-ті. Проводив геол. дослідж. у бас. річок Інгул та Пд. Буг, де виконав геол.-картогр. зйомку для 10-верстної карти Європ. частини СРСР. А. створив та очолив в Одесі школу палеонтологів-хребетників (І. Хоменко, К. Пржемиський, В. Крокос, Ю. Гапонов та ін.). Від 1930 – ст. геолог Ін-ту геол. карти при Гол. геол.-розвід. упр. СРСР (колиш. Геол. ком-т) у Ленінграді. Наприкінці життя вивчав третинні й четвертинні відклади Донец. басейну та Пн. Приаралля.

Пр.: Геологические исследования по р. Днестр в районе Каменка–Сороки // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1908. Т. 32; Фауна позвоночных д. Ново-Елизоветовки. О., 1915; Гидрогеологические исследования долины реки Ингулец. О., 1928; Геологическая съемка Криворожья в масштабе 1:126 000. Ленинград; Москва, 1933 (співавт.); Палеогеновая фауна моллюсков Сев. Приаралья. Ереван, 1963.

Літ.: Рябинин А. Памяти А. К. Алексеева // Природа. 1939. № 3; Вчені вузів Одеси; Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2001