Алексєєва Олена Семенівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Алексєєва Олена Семенівна

АЛЕКСЄ́ЄВА Олена Семенівна (25. 04. 1926, Шварців. рудник Широків. р-ну Дніпроп. обл.) – агроном. Д-р с.-г. н. (1971), проф. (1973). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Київ. с.-г. ін-т (1950). Працювала на Терноп. селекц.-дослід. ст. (1950–55); у НДІ землеробства і тваринництва зх. обл. України (1956–71); від 1971 – у Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-ті (нині Поділ. аграрно-тех. академія): проф., зав. каф. рослинництва і селекції, зав. проблемної лаб. гречки (нині НДІ круп’яних культур: від 1997 – дир.). Наук. розробки в галузі біології, селекції, насінництва, агротехніки гречки. За участі А. організовано Терноп. вироб.-наук. систему «Гречка» (1987), виведено й передано на сортовипробування 30 сортів гречки, 12 з яких районовано.

Пр.: Гречка. К., 1976; Генетика, селекция и семеноводство гречихи. К., 1988 (співавт.); Інтенсифікація виробництва круп’яних культур. К., 1988 (співавт.); Селекция гречихи на устойчивость к патогенам. Москва, 1990 (співавт.); Селекція подільських сортів гречки. Чц., 1999.

П. А. Филипчук

Статтю оновлено: 2001