Алексєєнко Зоя Костянтинівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Алексєєнко Зоя Костянтинівна

АЛЕКСЄ́ЄНКО Зоя Костянтинівна (17. 02. 1934, Дніпропетровськ) – лікар-терапевт, кардіолог. Д-р мед. н. (1992), проф. (1992). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1957). Працювала лікарем-терапевтом у міськ. лікарні Запоріжжя (1957– 58) та лікарні Придніпров. залізниці (1958–62, 1965–66); у Дніпроп. мед. ін-ті: клін. ординатор (1962–64), асист. (1966–73), доц. (1973–75), проф. каф. шпитал. терапії № 2 (1975–81 та від 1996), зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб (1981–96). Досліджує питання діагностики, лікування та профілактики захворювань серц.-судин. системи.

Пр.: Ишемическая болезнь сердца. К., 1977 (співавт.); Ревматизм и приобретенные пороки сердца. К., 1992 (співавт.); Влияние массы тела на суточный профиль артериального давления у больных артериальной гипертензией // Мат. VI конгресу кардіологів України, 18–21 верес. 2000 р. К., 2000 (співавт.).

Г. В. Дзяк, О. А. Коваль

Стаття оновлена: 2001