Алексєєнко Михайло Мартинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Алексєєнко Михайло Мартинович

АЛЕКСЄ́ЄНКО Михайло Мартинович (05 (17). 10. 1847, Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 18. 02. 1917, Петроград, нині С.-Петербург) – юрист і експерт-фінансист. Кавалер орденів св. Анни 1-го ступ., св. Станіслава 1-го ступ., св. Володимира 3-го ступ. Д-р фінанс. права (1879). Закін. Харків. ун-т (1869), від 1870 працював у ньому приват-доцентом, а від 1873 – доцентом. 1874 був відряджений на два роки за кордон для навчання. Після повернення до Харків. ун-ту захистив доктор. дис. «Чинне законодавство про прямі податки». Від 1879 – екстраординар., від 1880 – ординар. проф. каф. фінанс. права, 1886–90 – декан юрид. ф-ту, від 1890 – ректор Харків. ун-ту. Як спеціаліста з фінанс. питань його запрошували до участі в діяльності комісії з перегляду законів про біржі та акц. підпр-ва, засн. 1897 при Мін-ві фінансів. Ініціатор вид. «Записок Императорского Харьковского университета» (1893). Від 1899 – таємний радник, 1899–1901 – опікун Казан. навч. округу, 1901–06 – опікун Харків. навч. округу. Був депутатом 3-ї (1907–12) і 4-ї (від 1912) Держ. Думи Росії, голова її Бюджет. комісії. Активно працював у Катериносл. земстві. Займався доброчин. діяльністю. Наук. праці присвяч. теорії податків та оподаткування.

Пр.: О подушной подати в России. Х., 1870; Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сея, Рикардо, Сисмонди и Д.-С. Милля. Х., 1870; Очерк нарастания государственного долга в Англии и Франции. Х., 1872; Действующее законодательство о прямых налогах. С.-Петербург, 1879; Финансовые вопросы и государственный бюджет. С.-Петербург, 1910.

Літ.: Бочович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв, 1907–1912 гг. Москва, 1913; Мигулин П. Большой человек (Памяти М. М. Алексеенко) // Новый экономист. 1917. № 8–9; Дмитрюков И. Памяти М. М. Алексеенко // Там само. № 19; Аврех А. Я. Раскол фракции октябристов в IV Думе // История СССР. 1978. № 4; Венгеров.

ДА: РДІА. Ф. 733. Оп. 121. Спр. 6. Арк. 126–128; Оп. 150. Спр. 1150. Арк. 68–69; Ф. 744. Оп. 1. Спр. 45; Ф. 1278. Оп. 9. Спр. 12, 13; Оп. 9. Спр. 13. Арк. 22.

С. І. Посохов

Статтю оновлено: 2001