Комісія по виучуванню соціального питання ВУАН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Комісія по виучуванню соціального питання ВУАН


Комісія по виучуванню соціального питання ВУАН

КОМІ́СІЯ ПО ВИУ́ЧУВАННЮ СОЦІА́ЛЬНОГО ПИТА́ННЯ ВУАН Засн. 1918. Голова – М. Туган-Барановський, від 1919 – Б. Кіс­­тяківський, кер. над працями – М. Рейтлінгер. Осн. завдання: вивчення впливу нар.-госп. про­­цесів на робітн. клас і селянст­­во; створення соц. музею та б-ки, у якій мали бути представ­­лені найвагоміші публікації у галузі соціології укр., рос. та ін. мовами; опрацювання докумен­­тів із питань аграр., робітн. і рев. законодавства. Чл. комісії зібрали знач. емпірич. матеріал, зокрема із проблем дослідж. залежності продуктивності пра­­ці від зарплати й ін. чинників. Заплановано видання «Бюлетеня…». Наприкінці 1919 призупинила діяльність у зв’язку з від’їздом всіх співроб. із Києва. Згодом активізувати роботу комісії намагався М. Птуха, однак через матеріал. труднощі 1922 він ініціював її ліквідацію.

Літ.: див. Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Статтю оновлено: 2014