Алексієвець Микола Миронович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Алексієвець Микола Миронович

АЛЕКСІЄ́ВЕЦЬ Микола Миронович (10. 02. 1941, м. Дубровиця Рівнен. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1987), проф. (1989). Закін. Київ. ун-т (1968). Працював ст. викл., доц. Терноп. ін-ту нар. госп-ва (1971–77); у Терноп. пед. ін-ті (нині ун-т): 1977–83 – зав. каф. марксизму-ленінізму, 1983–85 – проректор з навч.-вихов. роботи; 1985–87 – ст. н. с.; 1987–92 – зав. каф. історії і теорії культури; від 1992 – зав. каф. нової і новіт. історії та методики викладання історії, декан істор. ф-ту. Наук. праці присвяч. проблемам всесвіт. історії, історії і культури України. Ред. «Наукових записок» Терноп. пед. ун-ту (серія «Історія»).

Пр.: Культурне відродження України. Л., 1993 (співавт.); Тернопілля: сторінки історії. Т., 1995 (співавт.); М. Грушевський та його роль у національному культурно-державному відродженні України // Тернопілля. Т., 1996.

В. К. Борисенко

Стаття оновлена: 2001