Алентьєв Олександр Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Алентьєв Олександр Олександрович


Алентьєв Олександр Олександрович

АЛЕ́НТЬЄВ Олександр Олександрович (23. 05. 1906, ст. Усть-Бистрянська, нині Ростов. обл., РФ – 28. 04. 1964, Київ) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1953), проф. (1953). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. хім.-технол. ін-т (1934). У 1934–37 – інж., зав. вироб-вом на підпр-вах силікат. пром-сті, від 1940 – на парт. роботі: секр. райкому, 1946–49 – зав. відділу науки і ВНЗів ЦК КП(б)У. 1946 (за сумісн.) – ст. н. с. Ін-ту геол. наук АН УРСР. Від 1949 – у Київ. політех. ін-ті: 1951–64 – зав. каф. технології кераміки та скла, від 1954 – декан силікат. ф-ту, 1955–57 – декан об’єднаного хім.-технол. ф-ту. 1952–54 – дир. Київ. технол. ін-ту силікатів. Наук. дослідж. у галузі хімії та технології силікатів, розвідки магнезіальних сировин. джерел для потреб пром-сті вогнетривів. Досліджував пром. використання соляних багатств лиманів і соляних озер України. Був відп. ред. зб. «Хімічна промисловість» (1959–64).

Пр.: Рапная окись как составная часть резиновых смесей // УХЖ. 1950. Т. 16, вып. 3 (співавт.); Порівняльні дані теплот розчинення рапного оксиду магнію та саткінського магнезиту // Доп. АН УРСР. 1950. № 1; Рапа как источник сырья для изготовления магнезиального цемента и высокоогнеупорных материалов // Изв. АН СССР. 1951. № 6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001