Алимов Олександр Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Алимов Олександр Миколайович


Алимов Олександр Миколайович

АЛИ́МОВ Олександр Миколайович (30. 09. 1923, м. Юзівка, нині Донецьк) – економіст. Д-р екон. н. (1965), проф. (1966), акад. НАНУ (1973). Засл. діяч н. і т. України (1998). Премія ім. О. Шліхтера АН УРСР (1974). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. (заочно) Всесоюз. фінанс. ін-т у Москві (1952). Працював нач. відділу кадрів «Облтрудрезерви» (1947–49); інж. вироб.-тех. відділу, зав. навч. частиною навч.-курсового комбінату «Донбасмашбуд»; інж., ст. економістом, нач. сектору комбінату «Сталіншахтбуд» (1951– 53); нач. сектору, нач. відділу Донец. вугіл. НДІ (1957–65); заст. дир., кер. відділ. екон.-пром. досліджень Ін-ту економіки АН УРСР (1965–69), дир. Ін-ту економіки пром-сті АН УРСР (1969–73). У 1973–84 – голова Ради з вивчення продукт. сил України АН УРСР. Від 1984 – зав. відділу пром. потенціалу Ін-ту економіки НАНУ. Досліджує актуальні проблеми відтворення, розширення наук.-пром. потенціалу, прогнозування й розміщення продукт. сил України; ефективності функціонування і розвитку паливно-енергет. комплексу, зокрема оптимал. пропорцій розвитку ядер. енергетики, обґрунтування необхідності держ. підтримки розширеного відтворення базових галузей пром-сті України, врахування екол. факторів в екон. розвитку, відстеження глобальних ринк. трансформацій, екон. аспектів пріоритет. структуроутворення. Був кер. Укр. відділення Міжнар. асоціації енергетиків-економістів (1995–98).

Пр.: Скоростная проходка шахтных стволов. Д., 1958; Производственные запасы и оборотные средства в угольной промышленности. Москва, 1963; Вопросы материально-технического снабжения в угольной промышленности. Москва, 1964; Новая система хозяйствования в промышленности. Д., 1969; Экономическая реформа и система финансовых отношений в угольной промышленности. К., 1970; Научные основы создания автоматизированных систем управления производством. К., 1974; Производительные силы: проблемы развития и размещения. Москва, 1981; Продуктивні сили Радянської України. К., 1981; Социальная инфраструктура. К., 1982 (співавт.); Управление инновационным циклом. К., 1993 (співавт.).

Літ.: Александр Николаевич Алымов (Биобиблиография ученых НАН Украины). К., 1993.

Статтю оновлено: 2001