Аліпов Микола Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Аліпов Микола Васильович

АЛІ́ПОВ Микола Васильович (12. 05. 1938, с. Мазепівка Курської обл., РФ) – інженер. Д-р тех. н. (1987), проф. (1989). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1966), де відтоді й працює (нині Харків. тех. ун-т радіоелектроніки): інж., ст. н. с., асист., ст. викл., від 1972 – доц., від 1987 – проф., у 1988–99 – зав. каф. конструювання ЕОМ, від 1999 – проф. каф. проектування та експлуатації електрон. апаратів. Осн. напрямки наук. діяльності: захист інформації при її зберіганні та передаванні; системи автоматиз. проектування. Розробив алгоритм. теорію завадостійкого аналогоцифр. перетворювання; високопродуктивні гібридні обчислюв. структури з опрацювання багатовимір. сигналів; теорію одновимір. завадостійкого шукання точки; теорію і методи захисту інформації на основі автоматів із псевдовипадними переходами з одного стану в інший.

Пр.: Алгоритмы АЦП повышенной точности // Преобразователи формы информации. К., 1973 (співавт.); Арифметика, принципы организации, диагностика и формализованное проектирование вычислительных структур и устройств: Учеб. пособ. для вузов. К., 1989; Топологическая модель двусторонней печатной платы // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-тех. сб. Вып. 103. 1997 (співавт.); Збірник задач з конструювання і технології електронних обчислювальних засобів: Навч. посіб. Х., 1999 (співавт.); Синтез помехоустойчивых к нерегулярным возмущениям алгоритмов поиска точки экстремума унимодальной функции // Радиоэлектроника и информатика. Х., 1999. № 3 (співавт.).

М. І. Варсак

Статтю оновлено: 2001