Алпатьєв Стефан Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Алпатьєв Стефан Михайлович

АЛПА́ТЬЄВ Стефан Михайлович (15. 08. 1904, х. Мишкін Ростов. обл., Росія – 26. 07. 1985, Київ) – агромеліоратор. Д-р с.-г. н. (1966), проф. (1968). Закін. Донец. ін-т с. госп-ва і меліорації (1928). Працював гол. спеціалістом і дир. Сальс. дослідно-меліорат. орг-ції (1928–32); заст. дир. Пн.-Кавказ. НДІ гідротехніки і меліорації (1932–34); зав. відділу (1934–38), заст. дир. (1938–41), дир. (1944–74) Укр. НДІ гідротехніки і меліорації; наук. консультантом Укрдіпроводгоспу (1974–85). Був відп. ред. респ. міжвід. наук.-тех. зб. «Меліорація і водне господарство». Обґрунтував необхідність широкого впровадження зрошення на Пд. України як осн. засобу за підвищення продуктивності земель. Розробив біокліматичний метод розрахунку сумарного випаровування.

Пр.: Досліди з городніми культурами при зрошенні в степовій частині басейну р. Дніпро // Пр. Укр. НДІ гідротехніки та меліорації. К., 1936. Т. 3, вип. 1; Строительство и ремонт оросительных систем. К., 1947; Формирование поливного режима сельскохозяйственных культур на основе оперативного учета суммарного испарения // Вод. хоз-во. 1966. Вып. 4; Поливной режим пшениц на юге Украины // Там само. Вып. 5.

Літ.: Видатний вчений-меліоратор: До 90-річчя з дня народження С. М. Алпатьєва // ВАН. 1994. № 12.

І. І. Калантиренко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
І. І. Калантиренко . Алпатьєв Стефан Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43835 (дата звернення: 20.04.2021)