Компрессорное и энергетическое машиностроение — Енциклопедія Сучасної України

Компрессорное и энергетическое машиностроение

«КОМПРЕ́ССОРНОЕ И ЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕ́НИЕ» – журнал. Виходить від 2005 у Сумах. Наклад 300–1000 прим. Засн. – концерн «Укрросметал» та Міжнар. ін-т компресор. і енер­гет. машинобудування. Висвітлює питання розвитку галузі, знайо­мить читачів із новими досягнен­нями у дослідженні, конструюванні та вироб-ві компресор. і енергет. техніки. Публікує мате­ріали укр., рос. та англ. мовами на актуал. теми, зокрема про мож­ливості збільшення видобування природ. газу (за допомогою гвинт. компресор. і енергет. техніки), да­ні про нові технології (дегазація шахт при видобуванні вугілля, методики проектування багато­ступен. компресорів та насосів) тощо. Гол. ред. – В. Радієвський.

Г. П. Дашутін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. П. Дашутін . Компрессорное и энергетическое машиностроение // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4387 (дата звернення: 12.05.2021)