Комп’ютер у школі та сім’ї | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Комп’ютер у школі та сім’ї


Комп’ютер у школі та сім’ї

«КОМП’Ю́ТЕР У ШКО́ЛІ ТА СІМ’Ї́» – науково-методичний журнал. Виходить від 1998 у Києві укр. мовою 8 разів на рік. Засн.: редакція, ін-ти педагогіки та інформ. технологій і засобів навч. НАПНУ. Наклад 450 прим. Тема­­тика: висвітлення змісту та методики викладання інформатики у школі, використання інформ.-комунікац. технологій у навч.-ви­­хов. процесі та сім’ї. Гол. ред. – В. Руденко (від 1998).

Статтю оновлено: 2014