Альошин Валентин Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Альошин Валентин Григорович


Альошин Валентин Григорович

АЛЬО́ШИН Валентин Григорович (07. 03. 1942, м. Джамбул, нині Тараз, Казахстан – 13. 07. 1989, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1978), проф. (1986). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980), Держ. премія СРСР (1985). Закін. Ленінгр. ун-т (1965). Від 1969 працював в Ін-ті металофізики АН УРСР: м. н. с. (до 1973), ст. н. с. (1973– 79). У 1979–81 – нач. лаб. Всесоюз. проект. НДІ енергет. технологій; 1981–82 – нач. лаб. НДІ «Сатурн». Від 1982 – в Ін-ті надтвердих матеріалів АН УРСР: зав. лаб. (1982–84), зав. відділу (1984–89). Осн. напрям наук. дослідж. – електронна структура кристалів і фізико-хімія поверхні твердих тіл. Теор. і експерим. дослідження електрон. структури поверхні та фотоемісій. властивостей металів, сплавів, діелектриків, напівпровідників, місяч. реголіту і різноманіт. хім. сполук дали змогу значно розширити наук. уявлення про властивості поверхні твердих тіл. За допомогою методів електрон. та іон. спектроскопії дослідив вплив різних видів фіз. і хім. обробок на склад поверхні алмазу й кубіч. нітриду бору. А. – один із співавторів відкриття неокиснених форм простих речовин у поверхн. шарі частинок місяч. реголіту.

Пр.: Теоретические основы рентгеновской эмиссионной спектроскопии. К., 1974 (співавт.); Электронная спектроскопия кристаллов. К., 1976 (співавт.); Зарядовое состояние атомов германия в германидах переходных и редкоземельных металлов // Докл. АН УССР. 1976. № 8; Electron spectroscopy of crystals. New York; London, 1979 (співавт.); Влияние химической обработки на состав поверхности синтетических алмазов // СМ. 1985. № 3 (співавт.); Состав поверхности нитрида бора // Там само. 1985. № 5 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001