Альперн Данило Овсійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Альперн Данило Овсійович

АЛЬПЕ́РН Данило Овсійович (02(14). 12. 1894, Харків – 23. 08. 1968, там само) – медик-патофізіолог. Д-р мед. н. (1921). Чл.-кор. АН УРСР (1939). Засл. діяч. н. УРСР (1947). Закін. Харків. ун-т (1917). У студент. роки займався дослідженнями в наук. лабораторії каф. заг. патології під кер-вом проф. О. Репрева; його працю відзначено золотою медаллю. Від 1920 працював у Харків. мед. ін-ті: асист., ст. асист., доц. каф. патол. фізіології, від 1929 – проф. і зав. каф. патол. фізіології, одночасно в 1923–54 – зав. відділу Укр. н.-д. психоневрол. ін-ту, Харків; 1934–41 – зав. відділу патофізіології Укр. ін-ту експерим. медицини. Відряджений з наук. метою за кордон, де працював в Ін-ті патології (Берлін), Ін-ті фізіології (Кіль), Ін-ті біохімії (Гайдельберґ), а також у лаб. і клініках ун-тів міст Відень та Кіль. Був головою харків. відділ. Наук. т-ва патофізіологів; почесний член Міжнар. антиревмат. т-ва і Арґентин. протиревмат. ліги. Осн. напрями наук. діяльності: патофізіологія нерв. системи і нейрогуморал. регуляції, патохімія запалення і патогенез алерг. реакцій; роль нервово-гуморал. факторів у патології тканин. обміну, запаленні й алергії. Його підруч. «Патологическая физиология» (1938) витримав 6 видань рос. мовою, перекладений укр., груз., болгар., румун., китай., англ. і нім. мовами.

Пр.: Учение о лихорадке. Х., 1928; Вегетативна нервова система та обмін речовин. К., 1931; Патологічна фізіологія. К., 1949; Воспаление. Москва, 1959; Холинергические процессы в патологии. Москва, 1963; Патологическая физиология. Москва, 1965.

Літ.: Данило Овсійович Альперн // ФЖ. 1968. Т. 14, № 5; Даниил Евсеевич Альперн. Некролог // Арх. патологии. 1969. Т. 31, вып. 4; Липшиц Р. У. Даниил Евсеевич Альперн // Нейрогумор. регуляция в патологии: Сб. науч. тр. к 100-летию со дня рожд. Д. Е. Альперна. Х., 1994; Липшиц Р. У. Даниил Евсеевич Альперн // ХМЖ. 1995. № 2; Биологи; Выдающиеся педагоги ВШ Харькова.

Л. А. Пиріг

Статтю оновлено: 2001