Альтшулер Марк Аврамович — Енциклопедія Сучасної України

Альтшулер Марк Аврамович

АЛЬТШУ́ЛЕР Марк Аврамович (02. 01. 1931, м. Переяслав, нині Переяслав-Хмельницький Київ. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1982), проф. (1990). Закін. Львів. політех. ін-т (1954). У 1954–61 працював у буд. пром-сті і системі впровадження нових технологій у буд-во. Від 1961 – в Укр. НДІ нафтоперероб. пром-сті «МАСМА»: від 1965 – ст. н. с., зав. лаб., зав. відділу, гол. н. с. Від 2000 – на пенсії. Наук. дослідж. у галузі фізико-хімії масообміну в трифазних дисперсних системах. Запропонував теорію капіляр. просочування реал. пористих матеріалів з урахуванням розчинення й дифузії газів; методи глибокого зневоднювання реактив. палива та гідрофільних полімерів-каталізаторів деяких нафтохім. реакцій; виявив кінет. особливості старіння мотор. та енергет. масел і запропонував методи продовження терміну їхньої придатності.

Пр.: О диффузионном извлечении из пористых материалов в процессе их капиллярной пропитки // Докл. АН СССР. 1962. Т. 146, № 1; О роли диффузиофореза в процессах извлечения нефти из пористых сред // Там само. 1973. Т. 270, № 3 (співавт.); Введение в капиллярно-химическую технологию. Москва, 1983 (співавт.); Микрокапсулы. Физико-химические основы направленного синтеза и применение микрокапсул с заданными свойствами // Нефтепереработка и нефтехимия. 1993. Вып. 44 (співавт.).

Літ.: Ведущие ученые-коллоидники стран СНГ: Справоч. Москва, 1995.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
А. К. Маскаєв . Альтшулер Марк Аврамович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43935 (дата звернення: 04.03.2021).