Комп’ютерні засоби, мережі та системи | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Комп’ютерні засоби, мережі та системи


Комп’ютерні засоби, мережі та системи

«КОМП’Ю́ТЕРНІ ЗА́СОБИ, МЕРЕ́ЖІ ТА СИСТЕ́МИ» – збірник наукових праць. Засн. 2002 Ін-том кібернетики НАНУ (Київ). Виходить щорічно, матеріали публікує укр. та рос. мо­­вами. Наклад 100 прим. Висвітлює питання розвитку техноло-гій побудови інформ.-обчислюв. та комп’ютер. систем, інформ. мереж, їх матем. забезпечення. Відп. ред. – О. Палагін.

Статтю оновлено: 2014