Амелін Іван Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Амелін Іван Семенович

АМЕ́ЛІН Іван Семенович (11(23). 12. 1898, м-ко Сенча Полтав. губ., нині село Лохвиц. р-ну Полтав. обл. – 04. 02. 1968, Львів) – ботанік. Д-р біол. н. (1948), проф. (1951). Засл. діяч науки Узб. РСР (1950). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ставроп. ін-т с. госп-ва і меліорації (1922). 1920–23 – лаборант каф. ботаніки цього ін-ту; 1923–31 – зав. відділу агроботаніки Ставрополь-Кавказ. с.-г. дослід. станції. Досліджував бур’янопольову рослинність, нові й малопошир. культури, а також дикорослі корисні рослини з метою введення їх у культуру. 1931– 32 – спеціаліст відділу агрофізіології рослин Армавір. кукурудзяно-соєвої дослід. станції, 1932–34 – доц., зав. каф. боротьби із шкідниками с. госп-ва Володимир. ін-ту. Від 1934 – ст. н. с. (1934–37), зав. відділу кормів і пасовищ (1937–50) Середньоазіат. дослід. станції каракулівництва (від 1936 – Всесоюз. НДІ каракулівництва). Одночасно – доц., зав. каф. кормовироб-ва Самарканд. с.-г. ін-ту (1935–36), також 1944 читав у цьому ін-ті курс лекцій з пасовищезнавства, а 1948–49 – курс лекцій з ботан. географії і геоботаніки в Узб. ун-ті. Від 1950 – зав. каф. ботаніки (від 1962 – ботаніки та агрономії) Львів. зоовет. ін-ту. Читав курси «Ботаніка», «Луківництво». Наук. діяльність присвяч. дослідж. природних корм. угідь, різних типів пасовищ пустель і напівпустель Узбекистану і Серед. Азії, розробці пасовищ. сівозмін і загалом системи поліпшення і рац. використання цього типу угідь. Також вивчав рослинність природ. лук Львів. і суміжних з нею областей.

Пр.: Сорная растительность Ставропольских полей. Ростов-на-Дону, 1927; Производительность каракулевых пастбищ // Социалист. наука и техника. 1938. № 7; Пастбища пустынь и полупустынь Узб. ССР // Изв. Узб. филиала АН СССР. 1940. № 1; Эфемеровый тип пастбищ на лессах // Тр. Всесоюз. НИИ каракулеводства. Вып. 3. Самарканд, 1941; Полукустарниково-эфемеровый тип пастбищ на такырах и солончаках // Там само; Пастбищеобороты в каракулеводстве Средней Азии. Самарканд, 1949; Про зональну приналежність рівнинних територій Львівської і суміжних з нею областей // УБОЖ. 1962. Т. 19, № 4; Луки північного Опілля Львівського плато і Грядового Побужжя та їх раціональне використання // Мат. до вивчення природ. ресурсів Поділля. Тернопіль; Кремінець, 1964; Луки Дублянсько-Яричівської долини Львівської області // УБОЖ. 1966. Т. 23, № 2.

Літ.: Липшиц.

Р. Й. Кравців

Стаття оновлена: 2001