Американська асоціація юристів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Американська асоціація юристів

АМЕРИКА́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ЮРИ́СТІВ (ААЮ) – загальнонаціональне добровільне громадське об’єднання юристів США. Створ. 1878, штаб-квартира – у Чикаґо. В Україні представництво ААЮ розташ. у Києві. 1999 до складу ААЮ входило понад 400 тис. членів. Мета створення асоц. – виступати заг.-нац. представником юрид. стану, служити сусп-ву і юристам, сприяючи правосуддю, профес. майстерності, повазі до права. ААЮ сприяє поширенню принципів верховенства права у всьому світі; прагне до вищих стандартів у професіоналізмі, компетентності, профес. етиці юристів; підтримує незалежність суд. влади і юрид. стану як основу вільного сусп-ва тощо. Свої завдання реалізує переважно через представників амер. юристів різної спеціалізації, які виявили бажання працювати добровільно, на громадських засадах. Діяльність ААЮ в Україні зосереджена на підтримці суд. реформи і становлення нових ін-тів правосуддя; піднятті авторитету юрид. професії; вдосконаленні орг-ції адвокат. практики; сприянні законотворчої діяльності та проведенні реформи системи юрид. освіти; метод. допомозі у проведенні реформи системи кримінал. юстиції, у боротьбі зі злочинністю тощо. ААЮ співпрацює з укр. юристами, використовуючи їхній досвід та ініціативу, спрямовану на створення інституц. основи правових реформ, підняття рівня правосвідомості громадян, їхньої здатності утвердити свої права через правові ін-ти. 1990 Асоціація розпочала реалізацію Програми правових ініціатив для країн Центр. та Сх. Європи, відповідно до якої у кожній країні працює один або кілька добровольців, що розробляють та впроваджують освітні програми, дають коментарі з приводу поданих на розгляд законопроектів, надають тех. допомогу в різних формах. Офіц. представники Програми залучаються до експерт. оцінки запропонованих законопроектів, розробки постійно діючих юрид.-освіт. програм для практикуючих адвокатів та суддів, надають допомогу юрид. ф-там та асоціації студентів-юристів тощо. В Україні ця Програма реалізується у таких напрямах: комерц. право, реформа кримінал. юстиції, удосконалення юрид. освіти, захист прав жінок. У Львові в рамках цієї Програми відбулося становлення видавн. центру «Навколишнє середовище», який займається питаннями законодавства, пов’язаного з охороною довкілля.

Т. С. Бандирський

Стаття оновлена: 2001