Амінов Юрій Ахметович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Амінов Юрій Ахметович


Амінов Юрій Ахметович

АМІ́НОВ Юрій Ахметович (16. 08. 1942, с. Катон-Караґай Сх.-Казахстан. обл., Казахстан) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1989). Закін. Моск. ун-т (1964). Від 1968 працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 1976 – ст. н. с., від 1986 – пров. н. с. Від 1989 – проф. каф. геометрії Харків. ун-ту (за сумісн.). Досліджує геометрію підбагатовидів та вектор. полів у рімановому просторі, питання стійкості мін. поверхонь, оцінок зовн. діаметра підбагатовиду, теорію ізометричних занурень простору Лобачевського в Евклідів простір, теорію гросманового образу підбагатовиду. Деякі праці А. перекладено англ. мовою.

Пр.: О неустойчивости минимальной поверхности в римановом пространстве положительной кривизны // Матем. сб. 1976. Т. 100, № 3; Изометрические погружения областей n-мерного пространства Лобачевского в (2n-1)-мерное Евклидово пространство // Там само. 1980. Т. 111, № 3; Дифференциальная геометрия и топология кривых. Москва, 1987; Геометрия векторного поля. Москва, 1990; New іdeas іn Dіfferentіal Geometry of submanіfolds. Kharkov, 1998.

Статтю оновлено: 2001