Аналітичної техніки засобів Спеціальне конструкторське бюро - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Аналітичної техніки засобів Спеціальне конструкторське бюро

АНАЛІТИ́ЧНОЇ ТЕ́ХНІКИ ЗА́СОБІВ Спеціальне конструкторське бюро (СКБ ЗАТ) – єдине в Україні конструкторське бюро в галузі аналітичного приладобудування. Створ. у березні 1975 як н.-д. конструктор. орг-ція для розробки особливо складної продукції в галузі аналіт. приладобудування і підпорядк. Мін-ву приладобудування СРСР. Засн. і організатор – З. Перчі. Від 1991 СКБ ЗАТ підпорядк. Держ-оборонпроммашу України (нині Держ. ком-т пром. політики України). При СКБ ЗАТ створ. дві філії кафедри Ужгород. ун-ту (приладобудування та твердотільної електроніки). Осн. напрямки діяльності СКБ: розробка і серійне вироб-во елементної бази газоаналіт. приладобудування із застосуванням мікроелектрон. технології – інфрачервоні оптичні елементи (інтерференційні світлофільтри, ІЧ-діоди напівпровідникові випромінюючі в області спектра 2,7–4,6 мкм) та напівпровідникові адсорбц. чутливі елементи на широку номенклатуру газів; газоаналіт. прилади на основі власної елементної бази для контролю та захисту довкілля (викиди пром. підпр-в та автотранспорту); газоаналіт. прилади для контролю та регулювання спец. технол. процесів, зокрема для енергозберігальних технологій; газоаналіт. прилади контролю за повітрям робочих зон небезпеч. вироб-в, зокрема для попередження техногенних катастроф та забезпечення безпечної життєдіяльності людини; прилади для обліку енергоресурсів. За роки існування колектив СКБ ЗАТ розробив технології вироб-ва інтерференц. світлофільтрів і адсорбц. чутливих елементів та створив вироб. потужності для їх вироб-ва як для власних потреб, так і для потреб ін. підпр-в. На основі розроблених у СКБ ЗАТ адсорбц. чутливих елементів підпр-ва України, Росії, Білорусі, Литви, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану та Азербайджану виготовили бл. 20-ти модифікацій приладів газ. аналізу. У СКБ ЗАТ розроблено та впроваджено в серійне вироб-во десятки типів приладів газ. аналізу широкого та спеціаліз. застосування. Серед науковців і конструкторів СКБ ЗАТ – З. Перчі, Й. Головач, В. Кормош, В. Беца, В. Федак, Ю. Білинець, В. Козубовський, Т. Повхан; серед представників аналіт. приладобудування – О. Кравченко, О. Дашковський, В. Сморчков, М. Орлов, В. Грабар. У 2000 розпочато роботу зі створення адсорбц. чутливих елементів нового покоління, які відрізняються значно меншим енергоспоживанням та більшою селективністю, а також інтелект. датчиків на їх основі. Цього ж року відновлено роботу філії каф. приладобудування Ужгород. ун-ту при СКБ ЗАТ, пріоритет. напрямком роботи якої є розробка газоаналіт. приладів нового покоління з використанням власної елементної бази та мікроконтролерів. На цей час виготовлено декілька модифікацій експерим. зразків побут. газосигналізаторів, признач. для неперервного автомат. контролю за вибухонебезпеч. концентраціями метану та мікроконцентраціями чадного газу в повітрі газифікованих вироб., комунал. та побут. приміщень. За розробку сучас. елементної бази, газоаналіт. та лазер. техніки науковцям СКБ ЗАТ двічі (1987, 1998) присуджено Держ. премію України в галузі науки і техніки.

Й. Й. Головач

Статтю оновлено: 2001