Андреєва-Григорович Аїда Сергіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Андреєва-Григорович Аїда Сергіївна

АНДРЕ́ЄВА-ГРИГОРО́ВИЧ Аїда Сергіївна (02. 10. 1935, с-ще Роздільна, нині місто, Одес. обл.) – геолог, палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1991), проф. (1993). Закін. Львів. ун-т (1958). У 1958–61 працювала мінералогом, ст. колектором в Якут. геол. упр. Мін-ва геології СРСР, Амакін. геол. експедиції (м. Нюрба, Якут. АРСР), Алдан. геол. експедиції (м. Алдан, Якут. АРСР); в Укр. геол.-розвідув. ін-ті у Львові: геолог-геохімік (1961–65); в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів): асп., м. н. с. (1965–70); у Дніпроп. відділ. Ін-ту мінерал. ресурсів: м. н. с. (1970–73); в Ін-ті геології Дніпроп. ун-ту: ст. н. с. (1973–77); у Львів. ун-ті: доц. (1977–92), проф. каф. істор. геології та палеонтології (від 1992); від 1999 – проф. Братислав. ун-ту. Досліджує викопні золотисті водорості з мезозой. та кайнозой. відкладів України та ін. пострадян. регіонів. Розробила зонал. стратиграфію палеогену за диноцистами та нанопланктоном. Автор нового роду та 18 нових видів диноцист.

Пр.: Новый род Carpatella (динофлагеляты) из дат-палеоценовых отложений Карпат // Палеонтол. сб. Л., 1969. № 6; Развитие флор на рубеже мезозоя и кайнозоя. Москва, 1977; Зональная стратиграфия фанерозоя СССР. Москва, 1991; The biostratigraphic basis of the Paleogene-Neogene boundary // Geologica Carpatica. 1994. Vol. 45, № 6; Regional stratigraphic scheme of Neogene formations of the Central Paratethys in the Ukraina // Там само. 1997. Vol. 48, № 2 (співавт.); Геологическая корреляция палеогена юга СНГ по золотистым и динофитовым водорослям // Альгология. 1999. Т. 9, № 2.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2001