Андрейків Олександр Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Андрейків Олександр Євгенович

АНДРЕ́ЙКІВ Олександр Євгенович (03. 01. 1942, с. Мельниця-Подільська, нині смт, Борщів. р-ну Терноп. обл.) – учений-механік. Д-р тех. н. (1979), проф. (1983), чл.-кор. НАНУ (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (1995), премія ім. О. Динника АН УРСР (1987), премія РМ СРСР (1989), премія ім. Г. Карпенка НАНУ (2017). Закін. Львів. ун-т (1964). Від 1963 у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР (нині НАНУ): асп., інж., м. н. с., ст. н. с., від 1980 – зав. відділу, від 1994 – гол. н. с., дир. Міжгалуз. дослід. центру «Протон». Від 1984 – проф. Львів. ун-ту. Тематика наук. дослідж.: механіка руйнування і міцність матеріалів, теорія пружності і пластичності, водневе матеріалознавство, тертя і зношування матеріалів, методи неруйнів. контролю. Займається наук.-організац. роботою як голова тех. підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Європ. т-ва з цілісності конструкцій.

Пр.: Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. К., 1977 (співавт.); Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии. К., 1979; Пространственные задачи теории трещин. К., 1982; Основы механики разрушения материалов. К., 1988 (співавт.); Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения. К., 1989 (співавт.); Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей машин. К., 1991 (співавт.); Усталостное разрушение и долговечность конструкций. К., 1992 (співавт.); Деформаційна модель квазікрихкого тіла з гострокінцевими дефектами // Доп. НАНУ. 1999. № 6 (співавт.); Механіка та фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій // ФХММ. 1999. Т. 35, № 2 (співавт.); Оцінка водневої пошкодженості матеріалів за амплітудами сигналів акустичної емісії // ТДНК. 1999. № 1 (співавт.); Рівняння росту втомних тріщин у неоднорідних пластинах // ФХММ. 1999. Т. 35, № 3 (співавт.).

Г. Г. Максимович

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Г. Г. Максимович . Андрейків Олександр Євгенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44147 (дата звернення: 15.04.2021)