Андрейцев Володимир Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Андрейцев Володимир Іванович

АНДРЕ́ЙЦЕВ Володимир Іванович (01. 06. 1947, с. Велика Слобідка Кам’янець-Поділ. р-ну, нині Хмельн. обл.) – юрист. Д-р юрид. н. (1992), проф. (1993). Акад. АПрНУ (2000). Закін. Київ. ун-т (1979), де й працює: асист., доц., ст. н. с., проф., від 1997 – декан юрид. ф-ту. Досліджує екол. право, земельне право, проблеми правничої освіти в Україні. Чл. наук.-консультат. ради Верхов. Суду України. Гол. ред. вид. «Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки».

Пр.: Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК. 1989; Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. 1990; Екологічна експертиза: Право і практика. 1992 (співавт.); Політика, інновації, приватизація, екологічна безпека, право: Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України. 1996; Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. вузів і ф-тів. 1998; Микола Іванишев: Видатні постаті Київського університету. 1999 (співавт.); Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики. 2000 (співавт.); усі – Київ.

І. С. Гриценко

Стаття оновлена: 2001