Крюков Олександр Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Крюков Олександр Михайлович


Крюков Олександр Михайлович

КРЮ́КОВ Олександр Михайлович (14. 02. 1963, Харків) – фахівець у галузі розроблення та удо­сконалення вимірювальних сис­тем і приладів спеціального при­значення. Д-р тех. н. (1999), проф. (2003). Закін. Харків. вище військ. командно-інж. уч-ще ракет. військ (1985), де й працював від 1987 (нині ун-т Повітр. Сил): 2000–03 – нач., 2003–05 – проф. каф. метрології і стандартизації; від 2006 – проф. каф. озброєння та стрільби Академії внутр. військ МВС України (Харків). Досліджує проблеми вимірюв. конт­ро­лю параметрів тех. об’єктів, мет­рол. забезпечення систем і комп­лексів; розробляє методи й засоби контролю метрол. характе­ристик вимірюв. техніки.

Пр.: Обоснование структуры фильтра нижних частот гравиметрического ком­плекса // Радиоэлектроника и информатика. 1997. № 1; Принципы построения и структурная схема гравиметра для измерений на наземном основании в движении // Технология приборостроения. 1998. № 1; Методика оцен­ки эффективности применения гравиметрического комплекса на подвижном основании // Інформ.-керуючі сис­теми на залізнич. транспорті. 1998. № 1; Повірка та калібрування засобів електро- і радіовимірювальної техніки: Навч. посіб. Х., 2008; Основи метрологічного забезпечення: Навч. посіб. Х., 2010 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014