Андрієш Андрій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Андрієш Андрій Михайлович


Андрієш Андрій Михайлович

АНДРІЄ́Ш Андрій Михайлович (24. 10. 1933, Кишинів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), акад. АН Молдови (1984). Засл. діяч н. Молдав. РСР (1984). Премія К. Мікулеску Румун. АН (1974). Держ. премія Молдав. РСР у галузі н. і т. (1983). Орден Респ. Молдова (1996). Почес. чл. та акад. багатьох іноз. АН. Закін. Кишинів. ун-т (1956). Працював учителем, н. с. Ін-ту фізики й математики АН Молдав. РСР, Ін-ту приклад. фізики, гол. наук. секретарем АН Молдав. РСР (1984–89), від 1989 – президент АН Молдови та від 1993 – дир. Центру оптоелектроніки Ін-ту приклад. фізики АН Молдови. Досліджував фізику аморф. напівпровідників, широкозонних склоподіб. напівпровідників і розробляв наук. основи їх застосування в системах реєстрації та опрацювання оптич. інформації; дослідив явище фотоіндуков. поглинання світла в аморфних халькогенідних напівпровідниках. Керована ним АН Молдови підтримує тісні наук. зв’язки з НАНУ, входить до Міжнар. Асоціації академій наук (1993).

Пр.: The physics of chalcogenіde glasses. Chіsіnau; Bucharest, 1996 (співавт.); Рhotoіnduced phenomena іn chalcogenіde glass semіconductors // Рhysіcs and Aррlіcatіons of Non-crіstallіne semіconductors іn oрtoelectronіcs. 1997. Vol. 36 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001