Андрійченко Сергій Вадимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Андрійченко Сергій Вадимович

АНДРІ́ЙЧЕНКО Сергій Вадимович (30. 01. 1956, Київ) – фахівець із радіобіології рослин. Д-р біол. н. (1992), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1979). Працював м. н. с. в Ін-ті фізіології рослин АН УРСР (1979–87), зав. каф. біології Київ. мед. ін-ту (1987– 90); зав. лаб. радіобіології в Ін-ті гідробіології АН України (1992–93). Проф., а згодом зав. каф. біології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» (1993–96). Від 1996 – гол. н. с. Ін-ту отоларингології МОЗ України, де працював над вивченням механізмів онкотрансформації і запалюв. процесів у лорорганах людини. Від 2000 працює у Біотехнол. центрі (о. Крит, Греція). Праці присвяч. впливу дії іонізуючого випромінювання на статеві клітини – рослин. пилок і тваринні сперматозоїди. Досліджує методи подолання статевої несумісності, а також отримання гіпогенетичних дигаплоїдів у рослин.

Пр.: Получение стерильной культуры пыльцевых зерен петунии гибридной // ФиБКР. 1983. Т. 15, № 2; Менторная пыльца: перспективы использования в селекционной работе // Механизмы регуляции физиологических функций. К., 1986; Перенос генов гамма-облученной пыльцой. Петуния гибридная – удобная модель для трансгенеза // Генетика. 1991. Т. 27, № 5 (співавт.); Стимуляція росту пилкових трубок петунії гібридної гамма-опроміненням // Доп. АНУ. Сер. Математика, природознавство, тех. науки. 1991. № 11 (співавт.); Нормалізуючий вплив стохастичного ультразвуку на хемілюмінесценцію плазми крові та АТФ-азну активність еритроцитів крові хворих на хронічний тонзиліт // Фізика живого. 1995. Т. 3, № 1; Исследование влияния гамма-радиации на движущую функцию крысиных сперматозоидов // Там само. 1996. Т. 4, № 1.

А. А. Булах

Стаття оновлена: 2001