Андрійчук Віктор Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Андрійчук Віктор Григорович

АНДРІЙЧУ́К Віктор Григорович (21. 07. 1932, с. Рачин, нині Горохів. р-ну Волин. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1997), проф. (1997). Закін. Львів. торг.-екон. ін-т (1953). У 1954–66 працював у Волин. обл. орг-ціях, що відали торгівлею; від 1966 – гол. держ. інспектор з якості товарів і торгівлі Волин. обл.; 1969–78 – зав. сектору техніко-екон. нормативів, товарообороту і товар. ресурсів Укр. НДІ торгівлі і громад. харчування; 1978–82 – заст. дир. з наук. роботи Укр. ін-ту наук. орг-ції праці, упр., раціоналізації Центроспілки; 1982–84 – доц. Київ. торг.-екон. ін-ту; 1984–93 – зав. відділу економіки, відділу екон. і маркетинг. досліджень Укр. НДІ торгівлі; 1993–97 – зав. відділу формування політики імпорту і маркетингу товарів нар. споживання і послуг, відділу прогнозування зовн.-екон. зв’язків Укр. держ. НДІ маркетингу і зовн.-екон. інформації. Від 1997 – проректор з наук. роботи, проф. каф. міжнар. економіки Укр. академії зовн. торгівлі. Досліджує механізми регулювання зовн.-екон. діяльності України; тенденції глобалізації та лібералізації у світових госп. відносинах.

Пр.: Организация управления торговым предприятием. Москва, 1974; Совершенствование планирования и торговли. К., 1986; Зовнішньоекономічні зв’язки України: реалії, проблеми і шляхи їх вирішення // ІР. 1994. № 3; Ринок товарів народного споживання України: основні напрями і пріоритети формування (внутрішні та зовнішні аспекти). К., 1995; Можливі сценарії, реалії та проблеми інтеграції України в світове господарство // ПЧ. 1998. № 2.

Р. С. Дяків

Стаття оновлена: 2001