Андріюк Катерина Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Андріюк Катерина Іванівна


Андріюк Катерина Іванівна

АНДРІЮ́К Катерина Іванівна (27. 11. 1927, с. Маяки, нині Біляїв. р-ну Одес. обл.) – мікробіолог. Проф. (1981), чл.-кор. НАНУ (1982). Засл. діяч н. УРСР (1978). Премія ім. Д. Заболотного АН УРСР (1974), премія РМ УРСР (1983). Закін. Одес. ун-т (1951). Від 1954 – в Ін-ті мікробіології НАНУ: наук. секр., від 1961 – ст. н. с., від 1968 – зав. відділу заг. та ґрунт. мікробіології, від 1993 – радник дир. ін-ту. А. – одна із засн. нового напряму в ґрунтовій мікробіології: екофізіологія ґрунт. мікроорганізмів та біокорозія металів. Наук. інтереси стосуються еколoгії, систематики і фізіології ґрунт. стрептоміцетів та ін. ґрунт. мікроорганізмів. Під її кер-вом досліджено структуру і функції мікроб. ценозів ґрунту при інтенсив. та альтерн. системах землеробства. А. розвинула концепцію впливу різних технологій буд-ва великомасштабних підзем. споруд на формування агресив. мікроб. сукупностей. Від 70-х рр. очолює дослідження з біокорозії; виконані роботи з екології, фізіології та корозійної активності сіркобактерій.

Пр.: Грунтові актиноміцети та вищі рослини. К., 1972; Актиномицеты почв Юга европейской части СССР и их биологическая активность. К., 1974 (співавт.); Литотрофные бактерии и микробиологическая коррозия. К., 1977 (співавт.); Микробная коррозия и ее возбудители. К., 1980 (співавт.); Инструментальные методы в почвенной микробиологии. К., 1982 (співавт.); Биоповреждения в строительстве. Москва, 1984 (співавт.); Экологические основы защиты от биоповреждений. Москва, 1985 (співавт.); Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование. К., 1988 (співавт.); Хемосинтез. Москва, 1989 (співавт.); Цианобактерии. К., 1990 (співавт.); Основы экологии почвенных микроорганизмов. К., 1992 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001