Андронов Володимир Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Андронов Володимир Михайлович


Андронов Володимир Михайлович

АНДРО́НОВ Володимир Михайлович (12. 09. 1939, м. Кизил-Кия Ошської обл., Киргизстан – 05. 02. 2019, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1990). Закін. Харків. ун-т (1962), де 1965–2011 працював: 1983–2001 – зав., 2010–11 - проф.-консультант каф. експерим. фізики, 2001–10 – пров. н. с. н.-д. групи. У 1973–75 – в Алжирі, розробив програми спецкурсів і лаб. циклів зі спеціальності «Фізика твердого тіла», видав навч. посібники франц. мовою. Від 1989 – голова наук.-метод. комісії з фізики Мін-ва освіти України. Досліджував мех. властивості та релаксаційні спектри твердих тіл, механізми пластич. деформації і фіз. умови її локалізації; особливості структуроутворювання матеріалів; об’єкти, що перебувають в особл. структур. стані (ниткоподібні кристали, тонкі плівки); динаміку дислокацій у лужно-галоїд. кристалах за допомогою ультразвук. методів; акуст. емісію в алюмінії та сплавах на його основі.

Пр.: Измерение внутреннего трения при высокочастотных поперечных колебаниях // ПТЭ. 1969. № 1; Dinamique du réseau cristallin. L’Université de Constantine. Alger, 1974; Physique de l’état condensé. L’Université de Constantine. Alger, 1975; Связь акустической эмиссии алюминиевых сплавов с изменениями дислокационной структуры, определяемыми по електронномикроскопическим данным // Металлофизика. 1985. Т. 7, вып. 1 (співавт.); Особенности испарения бинарных металлических расплавов // Расплавы. 1987. Т. 1, вып. 3 (співавт.); Влияние структурного состояния на кинетику старения и внутреннее трение сплавов алюминий– магний // Изв. РАН. Сер. физ. 1995. Т. 59, № 10 (співавт.); Концепція неперервної освіти в навчальних закладах України // Пробл. удосконалення фундам. та профес. підготовки вчителів фізики // Мат. 2-ї Всеукр. конф. викладачів фізики пед. ін-тів та ун-тів. К., 1996 (співавт.); Feature of gallium speading over surface of Al-Au-Ga thin films // Functional Materials. 1997. Vol. 4, № 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2019