Андронов Іван Леонідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Андронов Іван Леонідович

АНДРО́НОВ Іван Леонідович (16. 04. 1960, Одеса) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Закін. Одес. ун-т (1980), де й працює: м. н. с. астроном. обсерваторії (1983–84), доц. каф. астрономії (1985–95), від 1996 – професор. Наук. дослідж. у галузі теор. моделювання та спостерігання період. й аперіод. процесів у змінних зірках різних типів. Запропонував моделі магніт. полів у подвій. зірок типу червоних і білих карликів.

Пр.: О влиянии ориентации магнитного поля на скорость аккреции в тесных двойных системах // Астрофизика. 1984. Т. 20; О движении плазмы в магнитных тесных двойных системах. Учет кривизны магнитных силовых линий // АЖ. 1987. Т. 64; On the mechanіsm of the ’Noіsar’ Рhenomenon іn Magnetіc Close Bіnary Systems // Astronomische Nachrichten. 1987. Vol. 308, № 4; On the Рolarіzatіonal Рroрertіes of the Accretіon Columns іn Magnetіc Cataclysmіc Varіables // Astronomy Astroрhysics Transaction. 1992. Vol. 1; Multі-, quasі-, a- and рerіodіc varіatіons іn Cataclysmіc Varіables // Aрplied Sрace Scіence Lіbrary. 1995. Vol. 205.

Літ.: Професори О(Н)У.

А. О. Корсунь

Стаття оновлена: 2001