Андрусенко Іван Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Андрусенко Іван Іванович

АНДРУСЕ́НКО Іван Іванович (05. 08. 1935, с. Качкарівка Берислав. р-ну Одес., нині Херсон. обл.) – агроном. Д-р с.-г. н. (1986), проф. (1991). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1962). Працював агрономом (1962–65); від 1968 – в Ін-ті зрошув. землеробства УААН: ст. н. с. відділу режимів зрошування та відділу землеробства (1968–77), зав. відділу (1978–95), заст. дир. з наук. роботи (1990–95), від 1995 – гол. н. с. Розробляє питання рац. структури посівних площ для госп-в з різною спеціалізацією і концентрацією поливних земель на зрошув. системах з різною водозабезпеченістю; опрацьовує принципи побудови спец. польових і кормових сівозмін, рац. використання природ. і госп. ресурсів, охорони довкілля. Останнім часом працює в галузі біол. і альтернативного землеробства.

Пр.: Место зерновых в орошаемом севообороте // Земледелие. 1989. № 11; Разработка полевых севооборотов с различным уровнем насыщения зерновыми культурами для поливных земель юга Украины // Орошаемое земледелие. 1989. Вып. 34 (співавт.); Гарантированное производство зерна на орошаемых землях. К., 1990 (співавт.); Восстановление плодородия земель путем пополнения органического вещества // Защита орошаемых земель от эрозии, подтопления и засоления. К., 1991; Сівозміни при інтенсивному землеробстві. К., 1992; Біологічні основи сівозмін // Мікроорганізми і альтернативне землеробство. К., 1993.

М. П. Малярчук

Стаття оновлена: 2001