Анисимов Володимир Владиславович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Анисимов Володимир Владиславович


Анисимов Володимир Владиславович

АНИ́СИМОВ Володимир Владиславович (07. 03. 1947, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1980), чл.-кор. НАНУ (1995). Закін. Київ. ун-т (1969), де й працює: асист., ст. викл., доц. (1974–78), проф., зав. каф. приклад. статистики та кер. лаб. ймовірносно-статистич. методів ф-ту кібернетики (1978–98), від 1998 – проф. каф. приклад. статистики Київ. ун-ту та проф. ф-ту інженерії Білкентського ун-ту (Туреччина). Осн. напрямки наук. дослідж.: теорія стохастич. систем, методи асимптотич. аналізу, статистика випадкових процесів, теорія масового обслуговування та теорія надійності, стохастична оптимізація, прикладна статистика. Запропонував метод S-множин при асимптотич. аналізі скінчених марківських процесів; увів та дослідив новий клас випадк. процесів – процеси, що перемикаються; розробив теорію асимптотич. укрупнення неоднорідних за часом стохастич. систем, що дозволило довести принцип усереднення та дифузійну апроксимацію для процесів, що перемикаються, і одержати численне застосування у теорії стохастич. мереж, теорії надійності тощо.

Пр.: Элементы теории массового обслуживания и асимптотического анализа систем. К., 1987 (співавт.); Случайные процессы с дискретной компонентой. Предельные теоремы. К., 1988; Стохастические сети обслуживания. Марковские модели. К., 1992 (співавт.); Swіtchіng рrocesses: Averagіng рrіncірle, dіffusіon aррroxіmatіon and aррlіcatіons // Acta aррlіcandae mathematіcae. Kluwer, 1995; Асимптоматична поведінка траєкторій екстремальних множин випадкових функцій та застосування для статистичного оцінювання // Теорія ймовірностей та матем. статистика. 1996. Вип. 55; Diffusion approximation for processes with semi-Markov switches and applications in queueing models // Semi-Markov Models and Applications. Dordrecht, 1999; Z-theorems: Limits of stochastic equations // Bernoulli J. 2000. Vol. 6, № 5 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001