Анисимов Юрій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Анисимов Юрій Олександрович

АНИ́СИМОВ Юрій Олександрович (28. 12. 1918, м. Бєлий Смолен. губ., нині Твер. обл., РФ – 16. 07. 1985, Київ) – дослідник історії науки і техніки. Д-р істор. н. (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ленінгр. гірн. ін-т (1948). Працював у відділі історії техніки АН УРСР, який 1963 увійшов до складу Ін-ту історії АН УРСР: гол. інж. (1951–53); зав. відділу (1953– 83). Досліджував історію розвитку гірн. справи та геол. досліджень і техніки розвідки корис. копалин, використання мінерал. ресурсів для розвитку продукт. сил, питання НТП та його зв’язок із соц.-екон. розвитком. А. – автор розділу у колект. праці «История машиностроения в Украинской ССР» (К., 1967).

Пр.: Геолог Леонід Іванович Лутугін. К., 1959 (співавт.); Багатства надр України. К., 1968; История технического развития угольной промышленности Донбасса: В 2 т. К., 1969; Научно-технический прогресс в Украинской ССР. К., 1971; Розвиток металургії в Українській РСР. К., 1972 (співавт.); Феодосий Николаевич Чернышов, 1856–1917. Москва, 1985.

Г. С. Брега

Стаття оновлена: 2001