Арцишевський Роман Антонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Арцишевський Роман Антонович


Арцишевський Роман Антонович

АРЦИШЕ́ВСЬКИЙ Роман Антонович (09. 07. 1946, смт Ківерці, нині місто Волин. обл. – 28. 01. 2017, Київ) – філософ, педагог. Д-р філос. н. (1987), проф. (1988), чл.-кор. АПНУ (1994). Закін. Моск. ун-т (1969). Працював у редакції Ногін. міської газети; викл. Моск. авіац.-технол. ін-ту; ст. лаб. Моск. ун-ту (1969–73); ст. ред. вид-ва «Просвещение» (Москва; 1973–79). Від 1979 – у Луцькому пед. ін-ті (нині Волин. ун-т): ст. викл., доц., зав. каф. людинознавства (1991–94), культурології (1996– 97), філософії (від 1998), проректор з наук. (1987–91) і навч.-експерим. (1991–95) роботи, дир. Ін-ту соц. наук (від 1994). Водночас від 1991 – засн. та кер. Укр. центру світогляд. освіти молоді, на основі якого в 1994 створ. Ін-т соц. наук Волин. ун-ту. Розробив концепцію світогляд. освіти молоді, яка знайшла втілення в програмах і підручниках нового інтегров. шкіл. курсу «Людина і сусп-во». Працював над проблемами сучас. світогляду і світогляд. освіти, філос. антропології, теорії і методики шкіл. підручників.

Пр.: Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. Л., 1986; Світ і людина: Підруч. для 8–9 кл. К., 1992; 1996; Людина і суспільство: Підруч. для 11 кл.: У 2 ч. К., 1992; Л., 1994 (співавт.); Особа і суспільство: Підруч. для 10 кл. К., 1997 (співавт.); Людина в сучасному світі. К., 1997 (співавт.); Світ, людина, суспільство: Хрестоматія. К., 1997 (співавт.); Методичні принципи світоглядної освіти // Пед. пошук. 1999. № 4; Віталогія – філософське вчення про людину // Наук. вісн. Волин. ун-ту: Філос. науки. 1999. № 9; Роль самосвідомості у становленні соціального суб’єкта // Соц. студії. 2000. № 1, 2.

Статтю оновлено: 2017