Асельдеров Зайнутдін Макашарипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Асельдеров Зайнутдін Макашарипович


Асельдеров Зайнутдін Макашарипович

АСЕЛЬДЕ́РОВ Зайнутдін Макашарипович (24. 03. 1937, Махачкала, Дагестан, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1995). Премія РМ СРСР (1982). Закін. Львів. ун-т (1961), де й працював (1961–66). У 1967–73 – м. н. с., від 1973 – ст. н. с. Ін-ту кібернетики АН УРСР; 1976–89 – зав. відділу, гол. н. с. Ін-ту проблем матем. машин і систем АН УРСР; від 1989 – доц., проф. Київ. політех. ін-ту. А. – фахівець у галузі матем. логіки, теорії алгоритмів, штуч. інтелекту. Осн. напрями наук. діяльності: автоматизація наук. дослідж., розроблення програм. забезпечення мереж ЕОМ та держ. стандартів України в системах опрацювання інформації.

Пр.: Алгоритм очевидности // Кибернетика. 1972. № 5 (співавт.); Производственные вычислительные сети // Вопр. судостроения. 1987. № 6; Представление и восстановление графов. К., 1991 (співавт.); Минимальные наборы подграфов // Пробл. теории и практики комплексных АСУ. К., 1991 (співавт.); ДСТУ 2230-93. Взаємозв’язок відкритих систем. К., 1993 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001