Асоціація рослинна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Асоціація рослинна

АСОЦІА́ЦІЯ РОСЛИ́ННА – основна класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів) з однаковими структурою, видовим складом і з подібною взаємодією як між організмами, так і між ними та середовищем. Об’єднує групи популяцій, які трапляються на одному і тому ж місці незалежно від взаємодії, і формується під впливом умов довкілля. У сформованій А. р. відбувається внутр. процес розвитку, що веде до заміни однієї А. іншою (див. Сукцесія). Термін «А.» щодо рослин увів 1805 А. Гумбольдт, а 1910 був запропонований як осн. одиниця класифікації рослинності. Єдиного підходу щодо виділення і розуміння А. р. у вчених немає, і геоботан. школи виділяють і називають її по-різному. Спочатку під кер-вом В. Сукачова сформувалась домінантна класифікація рослинності, згідно з якою А. р. є найменшою, досить дрібною одиницею і виділяється на основі гол. домінуючих видів. Назву «А. р.» дають від родової та видової лат. назви видів, додаючи до основи слова відповідні суфікси – etum та osum (etosum), напр.: сосновий ліс орляковий, де домінують сосна (Pinus sylvestris) та орляк (Pteridium aguilinum), називають Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aguilini). Згідно з ін. підходом – дають на основі простого перерахування назв видів-домінантів від вищого до нижчого ярусів. Якщо види знаходяться в одному ярусі – між ними ставлять знак «+», у різних – знак «–», напр.: Stipa capillata + Festuca valesiaca – Potentilla arenaria. У Західній Європі склалась флористична школа класифікації рослинності (Й. Браун-Бланке), в якій назву А. дають за характер. видами, що не обов’язково домінують, але постійно трапляються і не заходять в ін. угруповання, крім того, вказується прізвище автора, який її описав, та рік опису. Підходи до розуміння А. р. настільки відрізняються між собою, що виділені одиниці майже не корелюють між собою. Якщо А. р., виділені за домінант. принципом, є досить вузькими, то виділені за флористичним – широкими. Згідно з проведеними у 1991 узагальненнями, рослинність України представлена 3806 А. р., виділеними на домінант. основі. Виділення А. р. важливе під час картографування рослин. покриву для отримання узагальнених показників продуктивності рослин. угруповань, урожайності окремих видів рослин, а також для проектування госп. заходів.

Літ.: Сукачов В. Н. Растительные сообщества (введение в фитосоциологию). Ленинград; Москва, 1928; J. Braun-Blanquel. Pflanzensociologi (Grundzuge der Vegetationskunde). Berlin, 1929; Плотников В. В. Эволюция структуры растительных сообществ. Москва, 1979; Миркин Б. М. Что такое растительные сообщества. Москва, 1986; Єлін Ю. Я., Грисюк М. М. Рослини луків і боліт. К., 1991; Продромус растительности Украины. К., 1991.

Я. П. Дідух

Стаття оновлена: 2001