Асоціація українських правників - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Асоціація українських правників

АСОЦІА́ЦІЯ УКРАЇ́НСЬКИХ ПРАВНИКІ́В (АУП) – громадська організація, що об’єднує українських правників для сприяння розбудові суверенної правової держави в Україні. Засн. у травні 1991. Осн. завдання: відродження укр. школи права, участь у проведенні наук. дослідж. та розробок у галузі права, аналіз та експертиза чинного законодавства і законопроектів, ін. нормат. актів, розповсюдження правових знань серед насел., сприяння обранню та призначенню до органів держ. влади всіх рівнів фахівців відповід. галузей права; підвищення престижу професії правника в Україні; налагодження постій. міжнар. контактів для вивчення здобутків сучас. світ. правничої науки і практики, залучення до роботи в АУП правників з укр. діаспори. Чл. АУП може бути кожний, хто має вищу юрид. освіту або навч. у юрид. навч. закладі, визнає статут АУП і своєю діяльністю сприяє виконанню її осн. завдань. Колект. чл. АУП може стати будь-яка громад. орг-ція правників або юрид. навч. заклад, мета і завдання яких не суперечать меті і статутові АУП. Організац. структуру АУП складають центр. органи, крайові орг-ції та осередки. Найвищим органом є з’їзд, який скликається щороку за рішенням правління і обирає президента строком на 2 р., трьох віце-президентів, відп. секретаря, скарбника, чл. правління та ревіз. комісії. Першим президентом був С. Головатий. Робочим органом правління між з’їздами є управа, до складу якої входять президент, віце-президенти, відп. секретар, скарбник, голова однієї з крайових орг-цій.

М. М. Михеєнко

Стаття оновлена: 2001