Астахова Віра Семенівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Астахова Віра Семенівна

АСТА́ХОВА Віра Семенівна (30. 10. 1946, с. Сокирин Козелец. р-ну Черніг. обл.) – лікар-імунолог. Д-р мед. н. (1988), проф. (1998). Закін. Київ. мед. ін-т (1972). Працювала м. н. с. Київ. НДІ ендокринології та обміну речовин (1975–76) і Київ. НДІ заг. та комунал. гігієни (1976–78); від 1978 – ст. н. с., кер. лаб. імунології Ін-ту травматології та ортопедії АМНУ (Київ). Наук. праці присвяч. вивченню активності остеогенних клітин-попередників кістк. мозку людини. Розробила схеми імунокорегув. терапії, спрямовані на оптимізацію процесів регенерації кістк. тканини у хворих з ортопед. травмами.

Пр.: Сравнительная оценка ксенофидеров при клонировании стромальных фибробластов костного мозга человека // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1982. № 10; Дифференцировка стромальных клеток-предшественников костного мозга в монослойной культуре // Там само. 1985. № 10. Содержание КОЕФ в единице объема спонгиозной кости различных участков скелета человека // Там само. 1991. № 8; Строма костного мозга больных, подвергшихся действию радиационных факторов после аварии на Чернобыльской АЭС // ІА. 1998. № 3.

Літ.: Шумада И. В., Гайко Г. В. Очерк истории развития Украинского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. (1919–1994). К., 1994.

І. В. Шумада

Стаття оновлена: 2001