Астрелін Ігор Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Астрелін Ігор Михайлович


Астрелін Ігор Михайлович

АСТРЕ́ЛІН Ігор Михайлович (05. 02. 1942, м. Троїцьк Челябін. обл., РФ) – інженер-хімік-технолог. Д-р тех. н. (1990), проф. (1990). Закін. Київ. політех. ін-т (1964). Працював на Київ. з-ді «Ленінська кузня» (1959–60), від 1965 – у Київ. політех. ін-ті (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): асист., доц., від 1983 – зав. каф. технології неорган. речовин та заг. хім. технології, від 2000 – декан хім.-технол. ф-ту. В 1973–76 – зав. каф. хімії та хім. технології у Аннабінському тех. ун-ті (Алжир). Розробляє теор. та технол. засади вироб-ва неорган. речовин (фосфоромістких та комплекс. добрив, неорган. кислот, каталізаторів, сорбентів, коагулянтів), прикладної екології. Досліджує теор. закономірності іонно-молекуляр. взаємодій та рівноваги в фосфоро- та фторомістких системах.

Пр.: Стан та перспективні напрями розвитку в Україні наукових і прикладних робіт з неорганічного синтезу // ХПУ. 1966. № 1(12); Развитие химической технологии на Украине. К., 1976 (співавт.); Chimie physique appliquée. Alger, 1976; Теорія процесів виробництв неорганічних речовин. К., 1992 (співавт.); Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підруч. К., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001