Астрономічна асоціація Українська - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Астрономічна асоціація Українська

АСТРОНОМІ́ЧНА АСОЦІА́ЦІЯ Українська (УАА) – всеукраїнська громадська самоврядна добровільна організація астрономів-фахівців і трудових колективів установ та організацій незалежно від їх відомчої приналежності, які ведуть дослідження в галузі астрономії та суміжних наук. Засн. 1991 у Києві. Засновники – Гол. астроном. обсерваторія НАНУ (Київ), Радіоастроном. ін-т НАНУ (Харків), Астроном. обсерваторія Київ. ун-ту. Колект. членами УАА є астроном. обсерваторії Львів., Одес. та Харків. ун-тів, Микол. пед. ін-ту та низка ін. установ. УАА створ. з метою сприяння розвиткові астрономії в Україні, піднесення ролі й престижу укр. науки, консолідації зусиль астроном. орг-цій, установ та окремих осіб, розвиткові міжнар. співпраці в інтересах астрономії тощо. Членство в УАА може бути колект. та індивідуальним. Ініціатор та перший президент УАА – акад. Я. Яцків (1994 переобр. на новий термін). 1994 засн. премія УАА «За видатний внесок у розвиток астрономії в Україні», яка присуджується 21 березня раз на 2 р.; першим лауреатом премії став акад. С. Брауде. УАА є Нац. ком-том укр. астрономів у Міжнар. астроном. союзі, організовує участь науковців України в міжнар. нарадах та конференціях. Видає «Інформаційний бюлетень УАА» (від 1991).

В. В. Тельнюк-Адамчук

Стаття оновлена: 2001