Астрономічна геодезія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Астрономічна геодезія

АСТРОНОМІ́ЧНА ГЕОДЕ́ЗІЯ – розділ геодезії, що вивчає теорію і методи побудови астрономо-геодезичних мереж та визначення параметрів фігури і гравітаційного поля Землі. В А. г. розглядається комплекс наук. проблем геодезії для Землі як планети на основі результатів астроном., геодез. і гравіметр. вимірювань на зем. поверхні і в навколозем. косміч. просторі. Методи А. г. використовують геодез. астрономія та космічна геодезія.

Літ.: Бурша М. Основы космической геодезии. Москва, 1971; Абалакин В. К., Краснорылов И. И., Плахов Ю. В. Геодезическая астрономия и астрометрия: Справ. пособ. Москва, 1996; Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі XXI століття: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Л., 1998; Тарангул Д. О. Становлення геологічного картографування на основі космічного методу досліджень в Україні: ретроспективний аналіз // Укр. геогр. журн. 1999. № 3; Федоровский А. Д., Суханов К. Ю., Якимчук В. Г. К вопросу оценки космических снимков для дешифрования природных ландшафтов // КНТ. 1999. Т. 5, № 1; Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва (погляд у ХХІ століття): Зб. наук. пр. Л., 2000.

В. С. Кислюк

Стаття оновлена: 2001