Астрономічні товариства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Астрономічні товариства

АСТРОНОМІ́ЧНІ ТОВАРИ́СТВА – об’єднання астрономів-професіоналів та астрономів-аматорів з метою координації зусиль у розв’язанні найважливіших проблем астрономії й астрофізики. Сприяють виконанню спільних спостережних програм і дослідж., публікації результатів, підтримують освітню діяльність, орг-цію симпозіумів та виставок. Існує понад 100 нац. і міжнар. профес. астроном. об’єднань, найстаріше – Королівське астроном. т-во (Велика Британія), засн. 1820. У 2-й пол. 19 ст. такі об’єднання з’явилися в Німеччині (1863), Франції (1887), Канаді (1890), Австралії (1892) та Бельгії (1895). Найавторитетнішим нині є Астроном. т-во країн Тихоокеан. регіону (1889) й Амер. астроном. т-во (1897). На поч. 20 ст. А. т. з’явилися в Японії, Новій Зеландії, Пд.-Афр. Республіці, багатьох європ. країнах та Арґентині. У СРСР було Всесоюзне астроном.-геодез. т-во, яке мало своє відділ. в Україні. Одним із найдавніших міжнар. об’єднань астрономів є Міжнар. астроном. союз (МАС), засн. 1919 на Установ. асамблеї в Брюсселі. Гол. метою МАС є сприяння розширенню зв’язків між астрономами різних країн. МАС – єдиний міжнар. наук. союз, у якому разом із колект. членством зберігається індивідуальне. 1999 об’єднував 8328 членів, що представляли 88 країн світу; 66 країн є колективними та асоційов. чл. МАС. Раз на 3 р. проводяться Ген. асамблеї МАС, під час яких відбуваються наук. форуми з актуал. астроном. проблем та зустрічі з питань подальшої організац. діяльності МАС. У 1990 на регіон. конф. МАС у Давосі (Швейцарія) створено Європ. астроном. т-во (ЄАТ), покликане сприяти консолідації зусиль міжнар. спільноти для проведення астроном. досліджень з використанням унікального устаткування, які нац. наук. астроном. установи не можуть виконати через брак коштів. ЄАТ здійснює взаємообмін студентів і молодих науковців та публікує матеріали європ. конференцій. Усі країни Європи є чл. ЄАТ, яке щороку проводить з’їзди європ. астрономів, поєднуючи їх зі з’їздами нац. А. т. Від 1991 в Україні діє Укр. астроном. асоц., яка репрезентує Україну в ЄАТ і МАС.

І. Б. Вавилова, Я. С. Яцків

Стаття оновлена: 2001