Астрополяриметрія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Астрополяриметрія

АСТРОПОЛЯРИМЕ́ТРІЯ (від астро…, лат. polaris – полярний, та ...метрія) – напрям астрономічних досліджень, що об’єднує низку задач із визначення параметрів лінійної (ступінь поляризації та положення її площини) і колової (право- чи лівосторонньої) поляризацій, залежності цих параметрів від довжини хвилі й умов освітлення об’єкта. Поляриметрія – єдиний дистанційний метод, який дає змогу визначати показник заломлення й розміри частинок аерозольної складової планетних атмосфер. Її використовують, вивчаючи сили та орієнтації магнітних полів Сонця й зірок. В Україні поляриметричні дослідження виконуються в Гол. астроном. обсерваторії НАНУ, Крим. астрофізичної обсерваторії та Астроном. обсерваторії Харків. ун-ту.

Літ.: Фотометрические и поляриметрические исследования небесных тел: Сб. науч. тр. К., 1985; Колоколова Л. О. Математическое моделирование рассеяния света поверхностями в поляриметрии безатмосферных космических тел. К., 1987; Лупішко Д. Ф. Фотометрія і поляриметрія астероїдів: результати спостережень та аналіз даних. Х., 1999.

О. В. Мороженко

Стаття оновлена: 2001