Астрофотографія — Енциклопедія Сучасної України

Астрофотографія

АСТРОФОТОГРА́ФІЯ (від астро…, грец. φῶς (φωτός) – світло, та ...графія) – сукупність методів спостережень небесних об’єктів, які ґрунтуються на використанні фотографії. Розрізняють фотогр. методи вивчення фіз. природи косміч. об’єктів і методи фотогр. астрометрії. А. ставить особл. вимоги до якості фотоматеріалів: висока чутливість і роздільна здатність фотоемульсії. Фотографують за допомогою астрографів, астрокамер та інших інструментів спец. призначення. У наш час з’явилися більш точні методи отримання зображень небесних об’єктів за допомогою ПЗЗ-матриць (прилад із зарядовим зв’язком).

Літ.: Фогель Р. Ф. Применение фотографии к решению астрономических вопросов. К., 1894; Муратов С. В. Небесная фотография. Ленинград, 1930; Булгаков В. В. Фотографування в фокусі візуального рефрактора // Наук. зап. Київ. пед. ін-ту. К., 1939. Т. 2; Суханов А. Г. Панорамная астрофотография. Москва, 1985; Докучаева О. Д. Фотографические методы в астрономии. Москва, 1987.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
А. О. Корсунь . Астрофотографія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44551 (дата звернення: 08.03.2021).