Астряб Матвій Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Астряб Матвій Григорович


Астряб Матвій Григорович

АСТРЯ́Б Матвій Григорович (01. 08. 1843, с. Висова Горлиц. пов. Галиц. Лемківщини, нині Польща – 18. 01. 1925, м. Лубни, нині Полтав. обл.) – педагог, історик-краєзнавець, архівіст. Батько О. Астряба. 1866 після закінчення 4-го кл. псаломницького уч-ща пішки помандрував до Києва, де був зарахов. до 5-го кл. гімназійного учнів. пансіону. Закін. історико-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира (1873). Працював репетитором, зокрема сина першого ректора цього ун-ту М. Максимовича. Викладав у 1-й Київ. та Глухів. г-зіях, згодом у г-зіях Кутаїсі (1874–80) та Єкатеринодара (нині Краснодар; 1880–93). Вийшовши у відставку, проживав у Лубен. повіті. Через матеріал. скруту повернувся на пед. роботу: 1904–10 – вихователь у Полтав. пансіоні-притулку. Актив. співроб. Полтав. губ. вченої архів. комісії, 1906–10 – її бібліотекар. Опублікував низку дослідж., переважно з історії Лубенщини. 1906 брав участь у перевезенні до Полтав. природничо-істор. музею зібрання К. Скаржинської, уклав опис її архів. документів. Після 1917 займався охороною архівів Лубенщини, працював над упорядкуванням архіву Мгарського монастиря. Був чл. лубен. філії Укр. наук. т-ва при ВУАН. Останні роки життя присвятив археогр. роботі та укладанню істор. нарису м. Лубни, що залишився неопублікованим.

Пр.: Старая Полтавщина // Тр. Полтав. ученой архив. комиссии. 1911. Вып. 8; Население Малороссии по ревизии 1729 г. и 1764 г. // Там само. 1912. Вып. 9; Старшина Лубенского полка в 1777 г. // Там само; Земли церквей Лубенского Духовного Правления в 1878 г. // Там само. 1913. Вып. 10; Столетие Лубенского высшего начального училища // Там само. 1914. Вып. 12; Лубенский монастырь // Там само. 1915. Вып. 13; Войсковая и городовая старшина в Малороссийских полках 1725 г. // Там само. 1916. Вып. 14; Мгарский монастырь // Полтавские епархиальные ведомости. 1918.

Літ.: Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины 18 века. П., 1912; Грушевський М. М. Г. Астряб. Некролог та автобіографічна записка // Україна. 1926. Кн. 6; Ванцак Б. С. Сторінки життя та діяльності М. Г. Астряба // Архів. зб. на посвяту 90-річчю Полтав. вченої архів. комісії. 1903–1993. П., 1993; Зленко Г. Д. Призабута автобіографія М. Г. Астряба // Там само; Чиркова М. Ю. М. Г. Астряб. Лубенські архівна та бібліотечна справи в Україні доби визвольних змагань (1917– 1921 рр.). К., 1998; Ванцак Б., Коваль О. Астряб Матвій Григорович // Українські архівісти. Біобібліогр. довід. Вип. 1 (19 ст. – 1930-ті рр.). К., 1999.

Статтю оновлено: 2001