Астряб Олександр Матвійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Астряб Олександр Матвійович


Астряб Олександр Матвійович

АСТРЯ́Б Олександр Матвійович (22. 08(03. 09). 1879, м. Лубни, нині Полтав. обл. – 18. 11. 1962, Київ) – математик, методист. Засл. діяч. н. УРСР (1944). Нагородж. орденами СРСР. Син М. Астряба. Закін. Лубен. г-зію (1899), фіз.-мат. відділ. природничо-істор. ф-ту Київ. ун-ту (1904). У 1904–05 працював викл. математики й фізики у Глухів. г-зії. Від 1905 викладав математику й фізику у київ. комерц. уч-щах, математику та методику її викладання на Вищих жін. курсах. Друкував статті в часописі «Вільна українська школа» (1917–20). У 1922–25 читав лекції з математики і фізики на робітн. ф-тах Київ. політех. і Київ. с.-г. ін-тів. Від 1925 – доц., згодом проф. Київ. ІНО, від 1930 – у Київ. ін-ті соц. виховання. Брав активну участь у створенні Укр. НДІ педагогіки, де від 1936 очолював відділ методики математики. У 1941–42 – проф. Астрахан. пед. ін-ту, потім проф. Укр. об’єднаного ін-ту (створ. у період війни на базі Київ. та Харків. ун-тів). Після визволення Києва продовжив роботу в Укр. НДІ педагогіки і Київ. пед. ін-ті, де 1947 очолив каф. методики математики. Автор «Наглядной геометрии» (1909), яка витримала 12 вид. як один з перших підручників із пропедевт. курсу геометрії, і «Задачника з наочної геометрії» (1916). У 30–60-х рр. колектив математиків-методистів під кер-вом проф. А. заклав основи методики викладання початк. і системат. курсів арифметики, геометрії, тригонометрії; створено посіб. з методики викладання математики в школі.

Пр.: Курс опытной геометрии: В 4-х ч. Ленинград, 1924; Геометрія на дослідах. К., 1926; Задачник до початкової геометрії. К., 1926; Геометрія. Х., 1929; Як викладати геометрію в політехнічній школі. Ч. 1. Х.; К., 1934; Як викладати геометрію в середній школі. Ч. 2. Х.; К., 1934; Розв’язання стереотипних задач. К.; Х., 1936; Принципи систематизації арифметичних задач. К., 1939; Арифметична задача. К., 1941; Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. К., 1950; 1953; Наочна геометрія в 4–5 класах. К., 1953; Методика розв’язування задач на побудову. К., 1960.

Літ.: Белый Б. Александр Матвеевич Астряб // МШ. 1963. № 2; Киевские математики-педагоги. К., 1979; Маланюк М. П., Возняк Г. М. Стежини до коренів істини (маловідомі факти з історії розвитку педагогіки математики на Україні). Т., 1993.

Статтю оновлено: 2001