Атлас історичний - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Атлас історичний

А́ТЛАС ІСТОРИ́ЧНИЙ – систематизоване зібрання історичних карт, органічно пов’язаних між собою, обумовлених призначенням атласу та особливістю його використання. А. і. розрізняються за хронологією, територією, змістом, призначенням, форматом і є істор. джерелом специф. картогр. інформації. Перший атлас «Theatrum orbis terrarum» («Огляд земної кулі»), який містив істор. карти, видав у 1570 А. Ортелій у Нідерландах; у ньому були карти з частинами укр. земель. Він витримав 41 вид., а кількість карт змінювалась від 3 до 38. Найвидатнішим досягненням картографії 17 ст. було зібрання карт України Ґ. де Боплана, які він склав на основі власних топогр. вимірювань. К. Крейс (Крюйс) 1703 у Амстердамі видав «Атлас р. Дон, Азовського і Чорного морів»; М. Закревський уклав і опублікував «Атлас планов и чертежей города Києва с 10 века до 1864» (Москва); згодом складено «Atlas d’histoire de la Guerre de Crimée par Camille Rousset de L’académie Française» («Атлас історії Кримської війни», Париж, 1878); істор. атлас руських земель Речі Посполитої А. Яблоновського: «Atłas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z adnotacjami Akademii Umijętności w Krakowie. Epoka przełomu z wieku XVI do XVII. Dział» // «Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej» (Warszawa; Wiedeń, 1899–1904). З імпер. позицій у численних істор. атласах Росії 19–20 ст., а також в атласах Польщі, Австрії, Туреччини та ін. країн відображались події на укр. землях. 1899–1931 опубл. 4-том. атлас переважно факсиміл. репродукцій середньовіч. карт України і Росії, підготовлений В. Кордтом. За часів тоталітар. режиму в СРСР істор. атласи були рідкістю. Видано «Русский исторический атлас» (Москва; Ленинград, 1928) К. Кудряшова, «Большой советский атлас мира» в 2-х т. (Москва, 1937, 1940), «Атлас карт и схем по русской военной истории» (Москва, 1946) Л. Бескровного, «Морской атлас» в 3-х т. (Ленинград, 1950–66) з великим набором воєнно-істор. карт, «Атлас офицера» (Москва, 1938, перевид. 1947, 1974), істор. атласи СРСР для школярів (1946–56), «Атлас Новейшей истории зарубежных стран» (Москва, 1964), «Київ. Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи)» (К., 1982). За кордоном видано «Історичний Атлас України» (Монреаль; Нью-Йорк; Мюнхен, 1980) за ред. Л. Винара, «Ukraine: A Historical Atlas» (Toronto; Buffalo; London, 1986) П. Маґоччі, «Land of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine» («Земля козаків: Старовинні карти України», Вінніпеґ; Манітоба, 1987) Б. Кордана. У часи незалежності України – «Національні меншини в Україні, 1920–1930-ті роки: Історико-картографічний атлас» (К., 1996). НВП «Картографія», Ін-т передових технологій, вид-во «Мапа» 1996–2000 видали в Києві укр. мовою шкіл. атласи для 5–9 кл. з історії України, стародав. світу, серед. віків, нової історії. В Ін-ті історії України НАНУ протягом 80–90-х рр. створ. рукописний наук.-довідк. атлас історії України.

Літ: Кордт В. А. Материалы по истории русской картографии. Вып. 1. Карты всей России и южных ее областей до половины XVII в. К., 1899; Вып. 2. Карты всей России и Западных ее областей до конца ХVII в. К., 1910; Салищев К. А. Картоведение. Москва, 1978; Маркова Е. Е. Картография историческая // Спец. истор. дисциплины: Сб. К., 1992.

О. Є. Маркова

Стаття оновлена: 2001